Mat na

Chuyện đứa bạn cấp III

Mới ăn xong 10 cái bánh xèo, tôi thấy hơi no nên dạo ra phía trước hóng tí gió thành phố về đêm. Rồi bàn cờ tướng ở quán nước trước nhà đã hút tôi tham gia vào cuộc tranh hùng thú vị. Đang ngồi cổ vũ nhiệt tình thì đứa bạn cấp III xuất[…]