Lịch sinh hoạt hằng ngày Toodee

Chia sẻ với các bạn lịch sinh hoạt của tôi, qua đó bạn sẽ hiểu hơn về con người thật của tôi.

# Thời gian Hoạt động Ghi chú
1 04:15-05:15 Thiền năng lượng buổi sáng
2 05:30-07:00 Yoga
3 07:00-08:00 Vệ sinh cá nhân & Ăn sáng
4 08:00-08:30 Đọc sách Buổi Sáng
5 08:30-11:30 Làm việc buổi sáng
6 11:30-13:30 Ăn trưa, nghỉ ngơi
7 13:30-16:30 Làm việc buổi chiều
8 16:30-17:30 Thư giãn / hỗ trợ người khác
9 17:30-19:00 Vệ sinh cá nhân & Ăn tối
10 19:00-20:30 Chăm sóc Gia đình & Bạn thân
11 20:30-21:30 Giờ tự học, viết nhật ký
12 21:30-22:00 Thiền định trước khi ngủ
13 22:00-04:00 Ngủ

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *