Quy định tham gia

Tất cả các chương trình, khóa học được Toodee Nguyễn Huy Toàn tổ chức hoàn toàn tập trung để chia sẻ các giá trị về sức khỏe, chữa lành, giải tỏa các xúc cảm, phát triển tinh thần, thực hành các bài tập yoga, thiền định và lối sống ăn thực vật. Không khí của hành trình là sự bình an, yêu thương chăm sóc lẫn nhau giữa các thành viên.
Không chấp nhận bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tham dự với mục đích chính trị, tôn giáo và kinh tế trong suốt hành trình.

Trong quá trình diễn ra các hành trình, nếu phát hiện cá nhân / nhóm cá nhân tham dự vi phạm, chúng tôi sẽ mời cá nhân đó dừng hành trình ngay lập tức và không hoàn lại bất kỳ khoản phí tham dự nào đã đóng.
Vì lợi ích của người tham dự, sự thanh khiết của từng hành trình, chào đón tất cả các sự hợp tác và sẽ cương quyết từ chối cá nhân/tổ chức không phù hợp.

Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *