Chữa lành ký ức

Khóa học & thực hành: CHỮA LÀNH KÝ ỨC – KHÓA 01

Khóa học & thực hành: CHỮA LÀNH KÝ ỨC – KHÓA 01 12-13/03/2016 – Thứ 7, chủ nhật Các bạn thân mến, Trong quá trình tư vấn chữa lành tâm lý cho các bạn trong cộng đồng, tôi được giúp nhiều trường hợp quay về với các ký ức thời tuổi thơ để hàn gắn các[…]